Professionele zorg door dé fysio in Tilburg.

Visie

Onze doelstelling is om kwalitatief zo goed mogelijke fysiotherapeutische zorg te verlenen. Dit doen wij al sinds 1967. De patiënt en zijn klacht staat daarin centraal en is uniek. Wij behandelen uw klachten door een totaalbeeld te schetsen waarin alle beïnvloedbare factoren worden meegenomen. Hierdoor pakken wij de oorzaak van het probleem aan in plaats van de gevolgen. Dit doen wij volgens het “best evidence based practice” principe, hetgeen betekent volgens de laatste inzichten van de wetenschap in combinatie met onze eigen ervaring. Omdat de patiënt bij ons zelf inspraak heeft maken wij met uw wensen en onze expertise een passend behandelplan.

Kwaliteitsregister

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig mag handelen, moet hij of zij staan ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basisregels, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van de fysiotherapie te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragregels, richtlijnen voor behandelingen een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandeling, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van de KNGF.

De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn zowel in het BIG-register, als is het kwaliteitsregister opgenomen.

Lid van KNGF

Wij zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Het KNGF is de overkoepelende vereniging voor fysiotherapeuten, waarborgt de kwaliteit van de beroepsgroep en strijdt voor een goede positie van fysiotherapie en de fysiotherapeut in de samenleving, bij politiek en verzekeraars.

Netwerken

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. Hiervoor werkt ClaudicatioNet samen met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Jouw leven in beweging is onze missie.

Ingang voor minder validen aanwezig.

+31 (0)13 543 58 41

Op werkdagen gedurende openingstijden

info@fysiotherapie-tilburg.nl

Op werkdagen binnen 24 uur een reactie.

Wilhelminapark 140

5041EJ Tilburg, Netherlands

Betaald parkeren